Home » Dom in varnost » Varovanje Sintal

Varovanje Sintal

 

Storitev intervencije na alarm je posredovanje usposobljenih varnostnikov – interventov v primeru neželenih dogodkov, kot so vlom, rop, požar, …  Gre za fizično varovanje v kombinaciji s tehničnim varovanjem. Tehnično varovanje se nanaša na varnostne sisteme, ki javljajo dogodke (alarm, napaka, sabotaža, prekinjena povezava …) v varnostno nadzorni center. Operaterji v varnostno nadzornem centru o dogodkih obveščajo intervente, ki lahko najhitreje prispejo do kraja dogodka in ustrezno ukrepajo.  Operater v Sintalovem varnostno nadzornem centru posreduje prejeto alarmno sporočilo najbližji intervencijski skupini. Intervencijske skupine Sintala so razporejene po vsej Sloveniji in so aktivne 24 ur na dan, zato lahko ukrepajo v najkrajšem možnem času.

Prednosti fizično-tehničnega varovanja
Fizično-tehnično varovanje je najpogostejša oblika varovanja, saj:
• je cenovno ugodnejše v primerjavi z zgolj fizičnim varovanjem,
• je kakovost varovanja objekta na visoki ravni,
• je varovanje v funkciji delovnega procesa uporabnika.

Projektiranje in vgradnja sistemov tehničnega varovanja
V koncernu Sintal oddelek za projektiranje izdeluje projekte za vse vrste sistemov tehničnega varovanja. Zaposleni na področju projektiranja so odgovorni projektanti v skladu z zahtevami Inženirske zbornice Slovenije in pooblaščeni inženirji varnostnih sistemov, ki izpolnjujejo zahteve Zakona o zasebnem varovanju.

Na podlagi začrtanega projekta pooblaščeni tehniki v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju vgradijo naprave sistemov tehničnega varovanja, ki so usklajene z zahtevami veljavnih evropskih standardov.

Za redno in servisno vzdrževanje naprav skrbijo naši tehniki 24 ur na dan na celotnem območju Slovenije.

Koncern Sintal je edina družba za zasebno varovanje v Sloveniji, ki ima dva lastna varnostno nadzorna centra. V primeru izpada enega od centrov njegove naloge takoj prevzame drugi.