Home » Jezikovna šola » Jezikovna šola

Jezikovna šola

 

Znanje tujega jezika postaja vedno bolj zaželeno. Bodisi zaradi poslovnih možnosti, kot so delo v tujini ali sklepanje poslov s tujimi podjetji, ali pa zgolj iz praktičnih razlogov, kadar potujemo in smo radi jezikovno dobro podkovani. Do približno dvanajstega leta starosti izgubimo sposobnost intuitivnega samodejnega učenja jezika in nato se moramo pošteno potruditi, da se naučimo kakšnega novega. Zaradi tega najpogosteje izberemo tečaj tujega jezika, ki se jih Slovenci zadnje čase vse bolj pogosto udeležujemo.

Jezikovna šola postaja pomemben poslovni partner tudi marsikateremu podjetju, saj imamo lahko na konkurenčnem trgu prednost pred drugimi kandidati le, če obvladamo še enega ali dva tuja jezika. Jezikovna šola je tudi odlična priložnost za vadenje jezika v praksi, še posebno, kadar se udeležujemo tečaja z več kandidati hkrati, in tako rekoč še v šolskih klopeh prebijamo bariere strahu pred morebitnimi napakami ali okornim izražanjem. Jezikovna šola Lingula je prav gotovo najboljši poligon jezikovnega znanja ter odskočna deska za situacije, kjer bomo morali pridobljeno jezikovno znanje tudi resnično uporabiti.