Home » Inštrukcije in prevajanje » Zakaj se odločiti za inštrukcije fizike?

Zakaj se odločiti za inštrukcije fizike?

 

V 8.razredu osnovne šole se otroci prvič srečajo s predmetom fizika. V začetku je predmet razumljiv in otroci nimajo nobenih težav. Vendar kmalu postanejo stvari bolj kompleksne in nekaterim otrokom postanejo stvari nerazumljive. Torej kdaj in zakaj se odločiti za inštrukcije fizike?

Fizika je ena izmed najstarejših ved, ki veliko prispeva k razumevanju in razvoju novih tehnologij. Prvič pride oseba v stik z fizikalnimi zakoni v osnovni šoli, znanje pa se glede na izbrano srednješolsko smer povečuje ali ostaja na enakem nivoju. Fizika se začne obravnavati na začetku, torej z astronomijo. Zanimivosti vesolja, planetov in ozvezdij pri otroku vzbudi zanimanje. Začetki se zato zdijo enostavni in otrok fiziko dojame kot enostaven in razumljiv predmet. Kmalu pa se pojavijo izračuni, ki zahtevajo večjo količino logičnega razmišljanja. Če otrok tega ni sposoben oziroma ni še pripravljen za tako velik zalogaj logičnih informacij, takrat se odločimo za inštrukcije fizike.

Inštrukcije fizike ponujajo dijaki srednjih šol, ki jim fizika ne predstavlja težav in so sposobni predajati znanje mlajšim vrstnikom. Včasih ponujajo inštrukcije fizike tudi študenti Fakultete za matematiko in fiziko. Namen inštrukcij je v predajanju znanju oziroma pomoč učencem in dijakom, ki imajo težave z razumevanjem snovi v osnovni šoli ali kasneje v srednji šoli.

Biti inštruktor fizike zahteva od posameznika zmožnost razumevanja, da imajo nekateri učenci oziroma dijaki probleme s predmetom, ki njim predstavlja enostavnost in veselje. Veliko učencev oziroma dijakov pomoč najde pri svojih sovrstnikih v razredu. Tako ni potrebe po posebni pomoči zunaj šole, ki zahteva finančni prispevek staršev.

Kaj več o inštrukcijah pa tukaj http://www.instrukcijehorizont.si/.