Home » Storitve in gradbeništvo » Je prevajanje iz srbščine v slovenščino iz cirilice ali latinice?

Je prevajanje iz srbščine v slovenščino iz cirilice ali latinice?

 

Zelo zanimivo je opazovanje srbskega jezika, ko je določeno besedilo enkrat pisano v latinici, spet drugič pa v latinici. Seveda potem ni nič presenetljivega, če se človek vpraša, ali je prevajanje iz srbščine v slovenščino iz cirilice ali latinice iz cirilice ali latinice pravilno in legalno iz obeh oblik pisave ali pač le ene.

Dejstvo pa drugače je, da se je cirilica množično in predvsem uporabljala do 20. stoletja, latinica pa v Vojvodini in Bosni in Hercegovini. Danes pa ne moremo reči, katera je tista prava pisava, se pa latinica bolj uporablja, medtem ko za uradne zadeve pa je cirilica še vedno prevladujoča pisava. Tako se tudi za sodno overjeno prevajanje iz srbščine v slovenščino bolj uporablja cirilica, medtem ko za navadno prevajanje iz srbščine v slovenščino ne moremo reči, kaj je bolj pogosto. Še posebej pa ne moremo reči, kaj je prav in kaj ne, saj je oboje.

Vsak pravi prevajalec, ki ureja prevajanje iz srbščine v slovenščino, bo namreč točno poznal obe pisavi in bo tudi znal urediti prevod ne glede na vrsto pisave. Je pa tudi res, da včasih so ljudje poznali obe pisavi, tudi v Sloveniji in so že v naprej znali opozoriti prevajalsko agencijo o vrsti prevoda, strokovnosti besedila in tudi za kakšno tematiko besedila se gre. No danes mlajši, seveda govorimo samo o Slovencih, niti cirilice ne poznajo, torej niti ne morejo in ne znajo opozoriti prevajalske agencije, če se gre za kakšno bolj strokovno besedilo, pri katerem bi že v osnovi morali poiskati prevajalca, ki zna urediti tudi strokovno prevajanje iz srbščine v slovenščino.