Home » Razna oglaševanja » Kaj so dražbe?

Kaj so dražbe?

 

Licitacija je latinski izraz za javno dražbo, kar pa pomeni, da je licitacija javna prodaja, pri kateri dobi blago kdor ponudi zanj največjo vsoto. Dražba pa je proces nakupa in prodaje nepremičnin, premičnin in storitev, ki jih dobi ponudnik, ki zanje ponudi največjo ceno.

Dražba je nakup oziroma prodaja nepremičnin, premičnin in pravic. Predmet prodaje je prodan kupcu, ki ponudi najvišjo ceno. Vse dražbe potekajo javno na vnaprej določenih lokacijah. Dražbe se mora kupec oziroma njegov pooblaščenec udeležiti.

Javne dražbe se lahko udeleži vsakdo, ki je pred udeležbo pravočasno vplačal varščino in izpolnjuje morebitne druge razpisane pogoje. Varščino je navadno potrebno plačati vsaj tri dni pred javno dražbo in praviloma znaša deset odstotkov od izklicne prodajne cene. Predložitev potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi. Uspešnemu dražitelju se varščina prišteje h kupnini, ostalim ponudnikom pa se varščina vrne na njihov transakcijski račun. Dražbe se ne morejo udeležiti dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji. Dražbe se lahko tudi prekličejo, zaradi različnih razlogov.

Zavezujoče zbiranje ponudb ne poteka v živo, temveč je potrebno ponudbe poslati na določen naslov. Pri tem sta izklicna cena in varščina določeni, prodajalec pa je zavezan prodati predmet prodaje ponudniku, ki ponudi najvišjo ceno. Prav tako nezavezujoče zbiranje ponudb ne poteka v živo in je tudi potrebno ponudbe poslati na določen naslov. Pri tem pa izklicna cena in varščina nista določeni, to pomeni, da morajo ponudniki ponuditi poljubno ceno, prodajalec pa ni zavezan prodati predmet prodaje ponudniku, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba z zniževanjem izklicne cene je dražba, kjer se izklicna cena v vsakem koraku znižuje, predmet prodaje pa je prodan kupcu, ki prvi poda ponudbo v posameznem koraku dražbe. Kombinirana dražba se prične po pravilih o dražbi z zniževanjem cene in se potem lahko nadaljuje po pravilih o dražbi z zviševanjem cene.