Home » Inštrukcije in prevajanje » Starost inštruirancev matematike

Starost inštruirancev matematike

 

formuleRazlika v starosti inštruirancev je resnično zelo velika in tako starost lahko niha od 8 let pa vse tja tudi do petdeset let. Večina ljudi je sicer mnenja, da inštrukcije matematike, ki jih zelo kvalitetno nudi podjetje E-doktrina obiskujejo zgolj mladostniki v srednji šoli in morda kakšen iz osnovne šole. Vendar pa je resnica daleč od tega.

Vedno bolj jih obiskujejo tudi otroci v osnovni šoli in študenti, ki jim nikakor ne uspe opraviti izpita iz tega predmeta ali pa pisati pozitivno na šolskem testu, pri tem pa jim starši kaj dosti tudi več ne znajo pomagati, saj se od otrok pričakuje in zahteva vedno več. Na inštrukcije matematike pa hodijo tudi odrasle osebe, ki želijo svoje znanje zaradi takih ali drugačnih razlogov poglobiti. Največkrat je ta razlog prav zaposlitev, ki jo lahko obdržijo le, če poglobijo matematično znanje. To pa jim lahko nudijo med drugim tudi inštrukcije matematike. Še huje pa je, da veliko delodajalcev zahteva, da mora zaposleni opraviti vsaj višjo šolo, če želijo obdržati delovno mesto, ali pa jih motivirajo z višjo plačo in boljšim delovnim mestom, če le pridobijo dodatno izobrazbo in s tem seveda tudi znanje. V takem primeru so inštrukcije matematike praktično edina možnost, saj se le redki po nekaj 10 – letih še spominjajo, kaj so se učili, predvsem pa bi za to potrebovali ogromno enega časa. Inštrukcije matematike lahko ta čas bistveno skrajšajo, nekaterim na primer zadošča le kakšen mesec in že se veliko spomnijo. Še kaj si preberite tukaj.